نانوحسگرهای جدید مولکول‌های پروتئین را شناسایی می‌کنند
روش های شناسایی هلیکوباکترپیلوری
دی ان ای فرازمینی
خون مصنوعی چیست؟
کشف اکسیر جوانی توسط محققان ژاپنی